Mimořádná investiční příležitost

do akcií Riocath FNDB!

Zahajujeme 4. etapu prodeje akcií!

Úspěšně proběhla 3.etapa.

Po úspěšném průběhu 3.etapy jsme připravili další nabídku pro občany České republiky a Slovenska.

Hlavní pozornost naší podpory je zaměřena na řešení aktuálních problémů spojených    s bojem proti koronaviru.

AKTUALITY

  • Český lékařský patent vstupuje do národních fází po celém světě.
  • Vynález českých vědců, který mění lékařské postupy. Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na využití úspěšného patentu.
  •  Postupně jsem realizuvali už 3. etapy prodeje akcií Riocath FNDB, a.s. První z nich byla ukončena rozprodejem všech uvolněných akcií během jediného dne, kdy bylo prodáno 1.000 akcií v objemu 11.000.000 Kč. Následující etapy byly zrealizovány vždy s pododbným úspěchem  a v plném rozsahu.
  • Zájem o akcie je průběžně značný, často doposud vyšší než nabídka v dané vlně prodeje. V mimořádné situaci bylo rozhodnuto o vyhlášení4. etapy, která bude limitována jen podmínkami zákona a jejíž cíl je rychlá akumulace prostředků umožňujících zahájení výroby sady pro rychlou a spolehlivou diagnostiku COVID-19.

Proč investovat ?

  • Garantovaný výnos 5 % p.a. po dobu tří let       od nákupu akcií.
  • Garance zpětného odkupu akcií za cenu pořízení navýšeného o výše uvedený bonus, který lze uplatnit až 42 měsíců od nákupu.
  • Při investici v trvání delším než 3 roky jsou výnosy fyzických osob zahrnuté do ceny akcií při zpětném odkupu osvobozeny od daně z příjmu.
  • Nákup a prodej akcií je osvobozen od jakýchkoliv poplatků.

 

Vynález českých vědců, který může změnit lékařské postupy.

Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na výnosech z úspěšného vynálezu.

 

Revoluce, ohromná senzace, převratný vynález. Taková slova padala, když před rokem na jaře představoval tým skupiny RIOCATH v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR prototypy revolučních urinárních katetrů.

 

Po dlouhé době se objevil český vynález, který má reálnou ambici se zapsat do historie světové medicíny. Před firmou RIOCATH to byl například profesor Holý, jehož patenty se staly základem pro řadu léků, nebo projektu profesora Widimského, jenž prokázal prospěšnost katetrizačních zákroků při infarktu myokardu. A nyní, v roce 2019, společnost RIOCATH ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky vyvinula a patentuje světově unikátní everzibilní katetry.

“Je pro nás velmi potěšující, že můžeme pomáhat tomuto skvělému vynálezu, který by mohl ochránit statisíce pacientů od infekcí a dalších zdravotních komplikací,“ hodnotil loni při představení prototypů projekt RIOCATH zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

 

Oproti současným produktům mají RIOCATH katetry dvě hlavní výjimečné vlastnosti. „Při používání RIOCATH mechanismu se katetr netře o okolní prostředí a udržuje ve své původní poloze všechny drobné částice, se kterými se setká. Zabraňuje tím případnému poškození tkání a následnému zjizvení. Stejně tak důležité je, že se RIOCATH katetry vybalují zevnitř a část katetru, která  se dostane do styku s mikroby na začátku močové trubice se dále nezasouvá dovnitř. Tím se eliminuje možnost zavlečení infekce. Tyto dvě vlastnosti odlišují naše katetry od všech ostatních. Pro pacienta je použití RIOCATH katetrů velmi šetrné co se bolesti týče a zároveň přínosné s ohledem na zdravotní stav,” vysvětluje unikátnost patentovaného mechanismu MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva RIOCATH GLOBAL, a.s. a spolutvůrce patentovaného vynálezu.

 

Převratný přínos budou mít nové katetry například pro pacienty, kteří se sami cévkují několikrát denně, například paraplegici „Riziko zavlečení infekce je u nich naprosto zásadní. Pokud to musí dělat několikrát denně, zákonitě se nemohou vyhnout infekci,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., přednosta Chirurgické kliniky II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

To však představuje jen jedno z řady možností využití tohoto českého patentu. Jeho aplikací se ale v medicíně nabízejí stovky. Prvním dostupným výrobkem postaveným na patentovaném mechanismu RIOCATH budou rektální rourky pro kojence, kteří trpí břišními kolikami. Přibližně za dva měsíce by se tyto produkty měly jako první pomoc pro miminka objevit v prodeji. Urinární katetry se právě certifikují jako zdravotnické prostředky a jsou před klinickými zkouškami.

 

Projekt RIOCATH navíc nedávno zaznamenal první úspěch v celosvětovém měřítku. Jako jediný projekt z České republiky uspěl a byl vybrán ze 4 500 přihlášených a posuzovaných projektů k přímé účasti na finálovém setkání investičního fóra HELLO TOMORROW v Paříži. „Ověřili jsme si výjimečnost projektu RIOCATH v celosvětovém měřítku. Účast na samotném finále v Paříži nám také ukázala, že těžiště současných inovativních záměrů, realizovatelných z úrovně malého podnikání start-up společností, spočívá spíš v oblasti informačních technologií, kde se rodí spousta skvělých nápadů, protože k jejich uskutečnění je často zapotřebí z hlediska vybavení jen dobrý notebook a otevřená hlava, je v té oblasti podnikání startovací čára úplně jinde, než ve sféře medicínských supertechnologií“ vysvětluje MUDr. Miroslav Svoboda.

 

Nyní, těsně před uvedením prvního výrobku na trh, připravila skupina RIOCATH jedinečnou příležitost. Dává šanci občanům a firmám z České republiky a Slovenska možnost nakoupit akcie společnosti RIOCATH FNDB, a.s., která se bude podílet na rozvoji jednotlivých projektů. Potenciální majitelé akcií společnosti RIOCATH FNDB, a.s. mají v tento okamžik šanci podílet se na rozvoji toho jedinečného projektu, postaveného na českém patentu, a zároveň se podílet i na budoucích ziscích z toho plynoucích. Dodejme, že za bezpečných podmínek garantovaného ročního zisku 5 % a možnosti odprodat zpět akcie za pořizovací cenu kdykoli v průběhu příštích 42 měsíců. Už na začátku února 2019 byla prodána 1. etapa akcií společnosti RIOCATH FNDB,a.s. Zájem tehdy předčil všechna očekávání, protože 1.000 akcií bylo prodáno během jediného dne.

 

„Po dokončení klinických testů urinárního katetru a jeho uvedení na trh vzroste odhadovaná hodnota společnosti na desítky milionů Euro. Mimo urinární katetry lze konstrukci everzibilní trubice RIOCATH využít u velkého množství dalších medicínských aplikací,“ vysvětloval tehdy význam patentované technologie RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka PhD, v té době člen představenstva RIOCATH Global, a.s., odpovědný za problematiku ochrany duševního vlastnictví.

F

A

Q

Aktuální hodnota akcie

11 750 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

 Více informací je k dispozici na webových stránkách mateřské korporace Riocath Global, a.s. na adrese www.riocath.com  od počátku roku 2021 na webovém portálu skupiny RIOCATH, který tyto stránky na shodné doménové adrese nahradí.

© 2020 Riocath Global, a.s. Všechna práva vyhrazena

11750 Kč