Podpora projektů Riocath FNDB

Bez ohledu na probíhající jednání o kompletním financování projektu, včetně rozvoje potřebných výrobních kapacit s využitím všech dostupných zdrojů, i včetně dotací, které jsme získali stále přikládáme velkou váhu rozvoji spolupráce s drobnými investory z řad té nejširší veřejnosti.

Mimořádná investiční příležitost do akcií

Jsme přesvědčeni, že čím širší podporu drobnými investory projektu RIOCATH bude možno prezentovat, tím větší prestiž a váhu si získá. Samozřejmě vedle toho základního, tj. rychlým rozšiřováním a uváděním  portfolia produktů na bázi „zázračné“ everzibilní trubičky RIOCATH do co nejširší klinické praxe (z pohledu investory tedy „na trh“).

Bližší podmínky a více informací naleznete pod tlačítkem "JAK INVESTOVAT" v nabídce hlavního menu.

Proč investovat ?

 • Garantovaný výnos 5 % p.a. po dobu tří let od nákupu akcií.
 • Garance zpětného odkupu akcií za cenu pořízení navýšeného o výše uvedený bonus, který lze uplatnit až 42 měsíců od nákupu.
 • Při investici v trvání delším než 3 roky jsou výnosy fyzických osob zahrnuté do ceny akcií při zpětném odkupu osvobozeny od daně z příjmu.
 • Nákup a prodej akcií je osvobozen od jakýchkoliv poplatků.

Prodejní cena akcií Riocath FNDB vzrostla na 20.000 Kč za akcii.

Během letošního léta jsme završili další etapu prodeje akcií Riocath FNDB, a.s.

V mezičase se podařilo překonat další významné milníky a významně posunout realizaci projektu.

Završuje se proces potvrzování našeho patentu v hlavních technologických centrech po celém světě, prodej rektální rourky pro kojence expanduje do zahraničí, byla úspěšně završena certifikace urologického katetru Riocath - zdravotnického prostředku třídy 1-sterilní, zavádíme vlastní výrobu everzibilního profilu.

Naplnění jednotlivých kroků zvyšuje hodnotu společnosti Riocath Global, jejíchž 10% akcií vlastní Riocath FNDB a to znamená i nárůst hodnoty akcií Riocath FNDB, a.s.

AKTUALITY

 • Máte zájem stát se strategickým partnerem projektu Riocath ?
 • Auto-everzibilní trubice společnosti Riocath již dosáhla patentové ochrany ve více než 50 zemí, včetně USA.
 • Naše úspěchy
  • Vstup rektální rourky na mimoevropské trhy včetně USA.
  • Světová patentová ochrana již ve 50 zemích Světa.
  • Uvedení do provozu vlastní extruzní linky.
  • o Vymezení sortimentu vyvíjených aplikací zdravotnických prostředků
 • Společnost Riocath Global obdržela ocenění „Seal of Excellence“ - "Pečeť výjimečnosti", udělované Evropskou komisí v rámci programu "Horizon 2020" pro výzkum a inovace, za inovativní metodu pro pacienty významně snižující zdravotní rizika katetrizace s potenciálem celoevropského dosahu.
 • Ve Věstníku Evropského patentového úřadu ze dne 16.8.2019 bylo uveřejněno udělení Evropského patentu č. 3290079 dvouplášťovou everzibilní katetrizační trubicí společnosti Riocath Global, a.s.

Informace akcionářům >>>

RIOCATH FNDB, a.s. je akciová společnost začleněná do holdingové skupiny RIOCATH, ovládané mateřskou korporací Riocath Global, a.s.

Jde o skupinu společností podnikajících v oblasti výzkumu, vývoje a výroby inovativních zdravotnických prostředků.

Společně s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i. vyvinula, patentuje a všestranně rozvíjí unikátní řešení založené na technologické a konstrukční platformě everzibilní trubice RIOCATH.

Po ukončení úvodní fáze výzkumně-vývojových prací probíhajících intenzivně přibližně od poloviny roku 2014 zahájila v roce 2019 proces uvádění těchto inovativních zdravotnických prostředků na trh respektive do praxe. Cílem je dynamicky rozšiřovat produktové portfolio RIOCATH až do konečného počtu mnoha desítek až několika set typů RIOCATH aplikací pro různá klinická určení humánní i veterinární medicíny. Více >>>

Riocath FNDB, a.s. převzala v rámci skupiny RIOCATH roli „pokladnice“ pro akumulaci investičních prostředků k zajištění podpory rozvoje, certifikace a zahájení hromadné výroby zdravotnických prostředků postavených na RIOCATH technologii a jejich uvádění na trh.

Koordinuje a spravuje pro skupinu investiční příležitosti, které mají za cíl získat především další drobné a středně velké domácí investory a umožnit jim finančně se spolupodílet na realizaci světově jedinečného českého projektu s výhledem na zhodnocení investice odpovídající atraktivní oblasti zdravotnické techniky vyvíjené při širokém využívání vyspělých technologií s vysokou mírou přidané hodnoty na výstupu.

Rezidenti z České Republiky a Slovenska mají možnost zakoupit akcie společnosti RIOCATH FNDB, a.s., která je součástí výjimečného projektu RIOCATH. V jeho rámci spravuje a postupně řízeně posiluje rozvíjející se portfolio kapitálových účastí na jednotlivých úspěšných dceřiných firmách skupiny RIOCATH. Tento proces, ověřitelný ve veřejně dostupných dokumentech, které lze získat například ze Sbírky listin Obchodního rejstříku ČR, je zárukou nejen garantovaného výnosu z akcií v prvním cca tříletém období trvání kapitalizačního projektu, ale také postupného navyšování tržní ceny akcií odvozeného od růstu celkových aktiv.

 

Počet akcií je pro jednoho držitele nově stanoven limitem 50 kusů pro fyzické osoby a 100 kusů pro právnické osoby.

 

Investice jsou zajištěny a garantovány společností Riocath Global, a.s. – vlastníka Evropského patentu, registrované ochranné známky RIOCATH a dalších forem ochrany průmyslového vlastnictví založeného na technologické platformě RIOCATH, například průmyslových vzorů jednotlivých aplikací.

 

Pro maximální možnou ochranu akcionářů byl pro období 42 měsíců vytvořen rezervní fond  (tj. po dobu garantovaného odkupu za nákupní cenu + pevný výnos), který je naplňován významně vyšším procentním podílem z realizované kupní ceny akcií, než-li je ze zákona uloženo Českou národní bankou.

 

Toto sdělení se týká listinných akcií ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- / ks, vydaných společností Riocath FNDB, a.s., IČO: 60196611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

 

Akcie jsou nabízeny ke koupi veřejnou nabídkou v celkovém objemu odpovídajícím regulačním předpisům Evropské Unie harmonizovaným s právními předpisy České republiky a to jejich vlastníkem – společností Riocath Global, a.s., IČO: 06684998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, v souladu s rozhodnutím jejího představenstva.

F

A

Q

Aktuální prodejní cena akcie

20 000 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

Více informací je k dispozici na webových stránkách mateřské korporace Riocath Global, a.s. na adrese www.riocath.com  od počátku roku 2021 na webovém portálu skupiny RIOCATH, který tyto stránky na shodné doménové adrese nahradí.

© 2021 Riocath® Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena