ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

NÁVRH SMLOUVY PRO FYZICKOU OSOBU

NÁVRH SMLOUVY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

Nabídka je platná pro fyzické osoby a právnické osoby z České Republiky a Slovenska. Podmínkou je rodné číslo nebo identifikační číslo společnosti z uvedených zemí. Máte-li zájem o investice do akcií Riocath FNDB, a.s., vyplňte registrační formulář (jméno, telefon, email).

Údaje jsou nezbytné pro následnou komunikaci mezi vámi a oběma dalšími účastníky transakce, tj.  původním emitentem akcií: společností Riocath FNDB, a.s. a akcie prodávající společností Riocath Global, a.s.

Chcete-li se jen nezávazně zeptat napište nám.

UJIŠTĚNÍ

V době zahájení kampaně RIOCATH ANTI-COVID, která je úzce svázána se 4. vlnou prodeje akcií Riocath FNDB, a.s., má už tato společnost na 600 akcionářů.

Navrhovaný mechanismus uzavření smlouvy a platby ceny je touto praxí dokonale prověřen a funguje vůči našim akcionářům s naprostou spolehlivostí. Akcie jsou společně s jedním stejnopisem smlouvy zasílány bezpečnou cestou po doručení podepsaných stejnopisů a zobrazení přijatých peněz na bankovním účtu prodávajícího.

Nicméně v případě jakékoliv pochybnosti jsme připraveni se každému zájemci věnovat osobně s výjimkou situací, kdy to nebude možné z důvodů vládních nařízení omezujících volný pohyb osob při vyhlášeném Stavu nouze, nebo konkrétní epidemiologockou situací.

JAK INVESTOVAT DO AKCIÍ

V případě zájmu o koupi akcií vyplňte formulář. Následně je možno i stáhnout smlouvu kliknutím na odkaz v levé části této obrazovky, popřípadě vám bude odpovídající smlouva  zaslána ve verzi pro fyzické nebo pro právnické osoby, k doplnění vašich osobních nebo firemních údajů. V obdrženém dokumentu doplňte požadované informace vyznačené ve smlouvě.

Smlouvu 3x vytiskněte nebo zaslané tři stejnopisy doplňte a po podepsání tyto všechny stejnopisy odešlete poštou na adresu:

 

Riocath Global, a.s., Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

 

Současně proveďte platbu v odpovídající výši na účet prodávajícího Riocath Global a.s.

 

Číslo účtu je uvedeno ve smlouvě (bankovní spojení: Fio Banka, č.ú.: 2501350497/2010), jako variabilní symbol  uveďte vaše datum narození nebo IČ.

 

Prodávající vám po obdržení smlouvy a platby za akcie do 10-ti dnů zašle podepsanou smlouvu (1x), příslušný počet akcií a potvrzení o provedení záznamu v Seznamu akcionářů vedeném v sídle společnosti.

 

Pokud byste si přáli nákup akcií provést osobně v provozovně prodávajícího, je třeba domluvit si předem termín.

 

 

Riocath FNDB, a.s. - Stanovy společnosti - úplné znění >>>

Riocath FNDB, a.s. - Zpráva nezávislého auditora 2016 >>>

Riocath FNDB, a.s. - Zpráva nezávislého auditora 2017 >>>

Riocath FNDB, a.s. - Zpráva nezávislého auditora 2018 >>>

Riocath FNDB, a.s. - Rozvaha, Výk. zisku, Příloha 2019 >>>

F

A

Q

Aktuální hodnota akcie

11 750 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

 Více informací je k dispozici na webových stránkách mateřské korporace Riocath Global, a.s. na adrese www.riocath.com  od počátku roku 2021 na webovém portálu skupiny RIOCATH, který tyto stránky na shodné doménové adrese nahradí.

© 2020 Riocath Global, a.s. Všechna práva vyhrazena

11750 Kč