Co se podařilo v roce 2019

PRVNÍ PRODUKT NA TRHU

V průběhu měsíce záři jsme uvedli na trh první výrobek, rektální rourku pro kojence. Slouží k odstranění problémů s bolavým bříškem novorozenců. Více na stránkách www.nabolavebrisko.cz .Takzvaná tříměsíční kolika kojenců se vyskytuje až u 35 % zdravých kojenců ve věku od 3 neděl až do několika měsíců věku. Dochází k hromadění plynu v koncovém úseku střeva a svěrač, který trávicí trubici uzavírá, nepouští nahromaděný plyn ven, protože ještě není dostatečně vyzrálý nervový systém, který je za řízení procesu uvolňování jinak odpovědný. Uvedený výrobek se setkal se značným zájmem nejen u nás, ale i v zahraničí a to jak v Evropě, tak i na dalších kontinentech.

 

ZAHÁJENÍ PROJEKTU GRANTOVÝCH ÚČASTÍ

Společnost Riocath Global získala v roce 2019 ocenění od Evropské komise „Seal of Excellence“ („Pečeť výjimečnosti“), která je udělována za inovativní výrobky, se zvlášť významným dopadem ve svém oboru. Uvedené ocenění nám umožňuje přednostně se ucházet o vypisované granty, finančně podporující další vývoj a rozpracování nových aplikací, které vycházejí z našeho patentu. Jedná se o prostředky poskytované Evropskou unií přímo, ale i jednotlivými ministerstvy ČR. V průběhu roku jsme zahájili zpracování a podání několika žádostí o poskytnutí grantů. Koncem roku 2019 jsme obdrželi první vyhodnocení, která našim podáním vyhověla.

 

PATENT – KOMPLEXNÍ OCHRANA INTELEKTUÁLNÍHO VLASTNICTVÍ

Dne 17. července 2019 nám bylo potvrzeno Evropským patentovým úřadem udělení Evropského patentu na everzibilní dvouplášťové trubice (publikováno ve věstníku EPO 16.8.2019). Následně jsme požádali o vydání patentů ve všech státech EU, odvozených od tohoto patentu. Současně se završují další patentová řízení v průmyslově a obchodně vyspělých zemích mimo EU, kde jsme žádali o ochranu našeho patentu a průmyslových vzorů.

 

ZNAČKA – REGISTROVANÁ OBCHODNÍ ZNÁMKA

Současně s procesem zajištění ochrany intelektuálního vlastnictví proběhlo i zajištění ochrany naší obchodní známky vydáním certifikátů Evropským úřadem duševního vlastnictví.

 

ISO 9001 PRO RIOCATH GLOBAL

Společnost úspěšně prošla dozorovým auditem, potvrzujícím dosažení shody systému managementu kvality v oboru výzkum, vývoj, inovace a koordinace projektů v rámci zdravotnických prostředků a techniky, včetně implementace nových materiálů a designu v oblasti humánní a veterinární medicíny, v souladu s ČSN EN ISO9001:2016.

 

VÝSTAVBA HOLDINGU RIOCATH

V průběhu roku 2019 bylo završeno vytvoření holdingové struktury celé skupiny Riocath, držitel patentu k vynálezu, průmyslových vzorů a registrované ochranné známky ovládá soustavu společností, které slouží k naplnění realizace jednotlivých činností a konkrétních cílů holdingu.

 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S VĚDECKÝMI A MEDICÍNSKÝMI INSTITUCEMI

Byla navázána spolupráce s řadou odborných společností z oblasti medicíny, zájmovými organizacemi zdravotně postižených, s firmami poskytujícími služby v těchto oborech. Zahájila se spolupráce s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a postupné budování vztahů s jednotlivými odbornými společnostmi. Byla podepsána smlouva o spolupráci s Národní radou zdravotně postižených České republiky. Vzájemná spolupráce poskytne cenné podněty a hodnocení jak připravovaných, tak již používaných aplikací.

 

PEČKY – POSTUP V PŘÍPRAVĚ EXPERIMENTÁLNÍ NEMOCNICE

Byla dokončena projektová dokumentace a podána žádost o vydání stavebního povolení.

 

 

F

A

Q

Aktuální hodnota akcie

11 500 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

© 2019 Riocath® Global, a.s.. All Rights Reserved

  •  

V průběhu měsíce záři jsme uvedli na trh první výrobek, rektální rourku pro kojence. Slouží k odstranění problémů s bolavým bříškem novorozenců. Více na stránkách www.nabolavebrisko.cz .Takzvaná tříměsíční kolika kojenců se vyskytuje až u 35 % zdravých kojenců ve věku od 3 neděl až do několika měsíců věku. Dochází k hromadění plynu v koncovém úseku střeva a svěrač, který trávicí trubici uzavírá, nepouští nahromaděný plyn ven, protože ještě není dostatečně vyzrálý nervový systém, který je za řízení procesu uvolňování jinak odpovědný. Uvedený výrobek se setkal se značným zájmem nejen u nás, ale i v zahraničí a to jak v Evropě, tak i na dalších kontinentech.